Tại sao tôi nên nói về đức tin của tôi nơi sở làm?

CÂU HỎI

Tại sao tôi nên nói về đức tin của tôi nơi sở làm?

TRẢ LỜI

Là những tín đồ của Chúa cứu thế Giê-xu, có nhiều lý do tại sao chúng ta nên hơn hở (vui mừng) chia sẻ đức tin của chính chúng ta trong mọi hoàn cảnh (tình huống). Tuy nhiên, có một cân nhắc khác ở sở làm của chúng ta. Là nhân viên, chúng ta đã có cam kết vời chủ (cấp trên) về ích lợi mà công việc chúng ta đang làm mang lại trong một khung thời gian nhất định. Để trở thành một nhân chứng Cơ Đốc Nhân tốt, trước tiên chúng ta phải tuân theo lời hứa này. Sự nỗ lực truyền giáo (truyền giảng) không nên xen vào ảnh hưởng (ngăn trở) đến bổn phận của chúng ta phải thực hiện lúc làm việc (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-14). Nếu làm như vậy, thì hành động của chúng ta sẽ phản bội lời nói của chúng ta và uy tín làm chứng của chúng ta sẽ tiêu tan. Do đó, chúng ta nên háo hức trở thành những người làm việc xuất sắc của chủ chúng ta (Cô-lô-se 3:23). Điều này sẽ thêm vào một ít thẩm quyền (giá trị) trong lời nói của chúng ta sau này khi chúng ta chia xẻ về đức tin của chúng ta.

Trông số nhiều lý do để chia xẻ đức tin của chúng ta bởi ba mệnh lệnh:

1) Chúa chúng ta và là Đấng cứu rỗi Chúa Cứu thế Giê-xu của chúng ta đã chỉ mệnh lệnh đó. Trong những giây phút cuối cùng của Ngài trên đất với các môn đồ của Ngài, Chúa cứu thế có thể đã nói bất cứ điều gì. Điều mà Ngài đã chọn nói với họ là họ phải đi cùng với sực chúc phước của Ngài và quyền năng của Ngài để rao giảng Phúc âm để những người khác có thể biết đến quyền năng cứu rỗi và mối tương giao phước hạnh với Chúa cứu thế Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:18-20).

2) Yêu cầu về nghĩa vụ. Nếu chúng ta đã được cứu chuộc bởi Chúa cứu thế, thì chúng ta được ban cho một thứ không phải của chúng ta. Không có ân điển của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ hư mất mãi mãi (đời đời). Có thể hầu hết chúng ta đã có cơ hội đến với đức tin và sự cứu rỗi bởi vì có một ai đó đã chia xẻ với chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta không làm điều tương tự cho người khác? Chúa Giê-xu có nói rằng khi chúng ta đã được tự do tiếp nhận, chúng ta nên tự do (hào phóng) ban cho lại (phát lại) (Ma-thi-ơ 10:8). Đức Chúa Trời đã ủy thác cho chúng ta làm sứ giả của Ngài đến với những người hư mất (Công vụ 1:8; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).

3) Chính lòng biết ơn nhắc nhở. Lòng biết ơn chân thành là một trong nhiều điều đánh dấu các tín đồ chân thực của Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta càng kiểm tra một cách trung thực sự đồi trụy (sụp đổ) của chính trái tim mình, chúng ta càng nhận ra sự tha thứ đã được mở rộng đến mức nào và chúng ta càng biết ơn Chúa vì đã cứu chuộc chúng ta. Lòng biết ơn này được thể hiện qua lời ngợi khen Ngài cho những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta, điều mà chúng ta không thể làm cho chính mình. Cách tốt nhất chúng ta có thể tạ ơn Chúa là dâng tất cả sự vinh hiển cho Chúa vì tất cả những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta và nói với người khác về tình yêu lớn lao và lòng thương xót vĩ đại của Ngài.

Làm thế nào để chúng ta chia sẻ niềm tin của chúng ta ở nơi sở làm? Trước hết, có một cách làm chứng là bằng “sự im lặng” – là phản ứng không lời (biểu hiện qua nét mặt, cử chỉ… không có lời nói nào). Là một nhân viên trung thành và có đức tin mạnh mẽ, không nói xấu chủ hoặc đồng nghiệp. Không có một người chủ hoàn hảo hoặc một đồng nghiệp hoàn hảo để chúng ta làm việc chung, nhưng nếu chúng ta làm việc theo cách được nêu trong Cô-lô-se 3:23, “hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải cho người ta”. Dâng vinh hiển lên cho danh Chúa qua những việc chúng ta hết lòng làm cho Ngài, Ngài chính là một người chủ hoàn hảo thật sự. Khi chúng ta phục vụ Chúa, khả năng đối phó với căng thẳng trong công việc và đối xử (tử tế) với người khác bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn sẽ khiến chúng ta nổi bật giữa các đồng nghiệp. Khi những người khác chú ý đến thái độ của chúng ta, họ sẽ luôn đưa ra ý kiến, cho chúng ta cơ hội để giải thích chúng ta thực sự phục vụ ai và cách mà Ngài đã tác động đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Nói cách khác, đôi khi chúng ta cần phải hành động (cách sống) với mục đích là có cơ hội để nói (chia xẻ).

Khi nhiều cánh cửa được mở ra để chúng ta chia xẻ về đức tin của chúng ta, chúng ta phải “luôn sẵn sàng đưa ra câu trả lời cho bất cứ ai hỏi, điều gì khiến bạn có được hy vọng. Nhưng hãy làm điều này với sự khiêm tốn (dịu dàng) và tôn trọng” (1 Phi-ê-rơ 3:15). Điều này có nghĩa là chúng ta phải siêng năng học biết (nghiên cứu) Kinh Thánh để chuẩn bị cho những cánh cửa mở. Nếu chúng ta có Lời Chúa ngự trong chúng ta một cách đầy đủ (dồi dào) vững vàng trong sự khôn ngoan, (Cô-lô-se 3:16), chúng ta sẽ luôn sẵn sàng. Cuối cùng, cầu nguyện với Chúa để mở cơ hội chia xẻ về Chúa Giê-xu Christ với những người khác — với những người mà Chúa đã “bổ nhiệm” — trái tim (tấm lòng) của họ đã được Chúa chuẩn bị để tiếp nhận chân lý của Ngài từ chúng ta.

English

QUESTION

Why should I talk about my faith in the workplace?

faith workplace, evangelism jobaudio
ANSWER

As followers of Christ, there are many reasons why we should be eager to share our faith in all circumstances. However, in the case of our workplace there is one other consideration. As employees, we have made a commitment to yield to our employer the full benefit of our services for a given amount of time. To be a good Christian witness we must first follow through with this commitment. Evangelistic efforts should not interfere with the duties we committed to fulfill (1 Thessalonians 5:12-14). If they do, then our actions will betray our words and the credibility of our witness is lost. So, we should be eager to be the best workers our employers have (Colossians 3:23). This will lend some authority to our words later when we do share our faith.

Among the many reasons to share our faith are three imperatives:

1) Our Lord and Savior Jesus Christ commands it. During His last moments on earth with His disciples, Christ could have said anything. What He chose to tell them was that they were to go with His blessing and power to preach the Gospel so that others could come to know the saving power and blessed relationship with Jesus Christ (Matthew 28:18-20).

2) Duty demands it. If we have been redeemed by Christ, then we have been given something that is not our own. Without God’s grace we would be lost for all eternity. Chances are most of us came to faith and salvation because someone shared with us; how can we then not do the same for others? Jesus said that as we have freely received, we should freely give (Matthew 10:8). We have been entrusted by God to be His messengers to the lost (Acts 1:81 Thessalonians 2:4).

3) Gratitude prompts it. An attitude of heartfelt gratitude is one of the many things that mark a true believer in Jesus Christ. The more we honestly examine the depravity of our own hearts, the more we recognize how great is the forgiveness that was and is extended to us, and the more we are thankful to God for redeeming us. This thankfulness expresses itself in giving Him credit for what He has done for us—that which we could not do for ourselves. The best way we can thank God is to give Him all the glory for what He has done for us and tell others of His great love and mercy.

How do we go about sharing our faith in the workplace? First, there is the “quiet” testimony—the one that speaks volumes with no words at all. It involves being a loyal and faithful employee, not bad-mouthing our employers or our co-workers. No one works with a perfect boss or perfect colleagues, but if we work with the attitude outlined in Colossians 3:23, “Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men,” we will bring honor to God by doing all things for Him, the only truly perfect Boss. When we are working for the Lord, our ability to handle on-the-job stress and treat others with kindness and patience will make us stand out among our co-workers. When others notice our attitudes, they will invariably comment on it, giving us the opportunity to explain whom we really serve and how He has impacted our lives. In other words, sometimes we need to “walk the walk” in order to get the opportunity to “talk the talk.”

When the doors do open to share our faith, we must “always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect” (1 Peter 3:15). This means being diligent about our Bible study in preparation for those open doors. If we “let the Word of God dwell in [us] richly in all wisdom” (Colossians 3:16), we will always be ready. Finally, pray for God to open up opportunities to share Christ with others—those “divine appointments” with people whose hearts have been prepared by God to receive His truth from us.

NGUỒN www.GotQuestions.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *