Thân Thể Đấng Christ

Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu?
1 Cô-rin-tô 12:18-19
Tại Thế vận hội mùa đông năm 1980, đội khúc côn cầu của Hoa Kỳ, bao gồm những sinh viên đại học, đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Liên Xô khi đó là những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Chiến thắng tuyệt vời đến nỗi tờ báo Sports Illustrated gọi nó là khoảnh khắc thể thao số một của thế kỷ hai mươi.
Tinh thần đồng đội rất quan trọng để tạo nên điều kỳ diệu trên băng. Tất cả các cầu thủ trong danh sách không thể là thủ môn; tất cả họ không thể là tiền đạo; tất cả họ không thể là người bảo vệ. Cả ba vai trò đều cần thiết. Mỗi người có một khả năng riêng, và họ đã làm việc cùng nhau để hoàn thành một kỳ tích đáng kinh ngạc.
Hội thánh là thân thể Chúa cũng không có sự khác biệt. Nó không thể chỉ được tạo thành từ những người có ân tứ chữa bệnh hoặc ân tứ giảng dạy, đưa ra các hướng dẫn. Đức Chúa Trời sử dụng mỗi cá nhân với những ân tứ đó và nhiều ân tứ khác nữa để làm công việc Ngài đã giao cho Hội thánh.
Bạn đang sử dụng ân tứ nào trong thân thể Đấng Christ? Khi các chi thể trong thân làm việc cùng nhau, Chúa sẽ thực hiện các phép lạ. Không có chiến thắng nào ngọt ngào hơn.
“TÔI BIẾT CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH CỦA TÔI, VÀ SỬ DỤNG CHÚNG ĐỂ HOÀN THÀNH MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.”
Giới thiệu một bài viết hay:
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, tóc và đồng hồ đeo tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *