THƠ TÔI VIẾT RA ĐÂY NHỮNG VẦN THƠ Kinh Thánh: Mác 16: 15; I Phi-e-rơ 2: 23 Tôi viết ra đây những vần thơ Ca ngợi tình yêu Chúa vô bờ. Yêu ta Chúa chết trên thập tự 1 Chẳng ai yêu như Chúa bao giờ… Tôi thích làm thơ tặng gần xa Giới thiệu tình yêu Chúa bao la Cho mọi người đó đây đều biết 2 Tiếp nhận một tình yêu thiết tha… Tôi đã làm thơ bao năm nay Sẽ làm thơ tiếp để giải bày Tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa Cho bà con, bè bạn được hay… Mong bạn là người tin Chúa rồi Cùng tôi nói về Chúa mà thôi 3 Còn nhiều người đang đi lạc hướng Cần quay về tin Chúa Ba Ngôi… 2 Tôi ước gì nhiều người Việt Nam Được nghe, được biết việc Chúa làm Hầu mở lòng ra tin Đấng Christ Được hưởng bình an tận trong tâm 4 … Tháng 5/ 2024! Bình Tú Ngọc 1 I Phi-e-rơ 2: 23 2 Mác 16: 15 3 Giê-rê-mi 20: 9 4 Giăng 14: 27

THƠ
TÔI VIẾT RA ĐÂY NHỮNG VẦN THƠ

Kinh Thánh: Mác 16: 15; I Phi-e-rơ 2: 23

Tôi viết ra đây những vần thơ
Ca ngợi tình yêu Chúa vô bờ.
Yêu ta Chúa chết trên thập tự 1
Chẳng ai yêu như Chúa bao giờ…

Tôi thích làm thơ tặng gần xa
Giới thiệu tình yêu Chúa bao la
Cho mọi người đó đây đều biết 2
Tiếp nhận một tình yêu thiết tha…

Tôi đã làm thơ bao năm nay
Sẽ làm thơ tiếp để giải bày
Tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa
Cho bà con, bè bạn được hay…

Mong bạn là người tin Chúa rồi
Cùng tôi nói về Chúa mà thôi 3
Còn nhiều người đang đi lạc hướng
Cần quay về tin Chúa Ba Ngôi…

2

Tôi ước gì nhiều người Việt Nam
Được nghe, được biết việc Chúa làm
Hầu mở lòng ra tin Đấng Christ
Được hưởng bình an tận trong tâm 4 …
Tháng 5/ 2024!
Bình Tú Ngọc

1 I Phi-e-rơ 2: 23
2 Mác 16: 15
3 Giê-rê-mi 20: 9
4 Giăng 14: 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *