Thư Giãn Qua Các Câu Chuyện

Câu chuyện 1.
HẾT SẤM SÉT RỒI
Sau khi Mục sư Lương Văn Sấm qua đời, vợ Mục sư đi đến nhà thờ vào một buổi sáng Chủ nhật.
Vị mục sư quản nhiệm nói:
– Hôm nay hết sấm sét rồi, bà đi một mình ha?
– Ông mà còn nói câu này nữa, lần sau tôi sẽ không đến nhà thờ này.
Câu chuyện 2.
MỜI CẦU NGUYỆN
Sau bài giảng Mục sư quản nhiệm mời bà Lan cầu nguyện.
Bà Lan ấp a ấp úng rồi làm thinh, đứng lên rồi ngồi xuống.
Sau giờ nhóm bà nói với mục sư:
– Ông mà mời tôi cầu nguyện, lần sau tôi sẽ không bao giờ đến nhà thờ này nữa.
KINH THÁNH nói gì?
Nhưng tôi không muốn làm điều gì (nói điều gì) mà chưa được anh đồng ý. (Thơ Phi-lê môn 1:14)
Câu chuyện 3.
ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Sau bài giảng sáng Chủ nhật, mục sư hỏi ông Hùng:
-Hôm nay ông thấy bài giảng của tôi thế nào?
-Ồ cảm tạ Chúa, từ khi ông mở Kinh Thánh ra giảng, tôi chợp mắt và ngủ một mạch cho đến khi ông xong bài giảng. Cả tuần qua tôi bị mất ngủ, nhưng hôm nay ngủ ngon quá. Bài giảng của ông đã đem đến cho tôi sự chữa lành kỳ diệu.
Hết biết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *