TÌNH CHA TUYỆT VỜI

THƠ
TÌNH CHA TUYỆT VỜI
(Dựa theo ý từ Lu-ca 15: 11-32)
(Kính tặng tất cả những người cha!)

Người kia có hai con trai
Người em muốn lấy gia tài cha cho,
Cha chia của, không đắn đo
Chàng ta ôm của mặc đồ đi xa,
Có tiền có của thế là
Ăn chơi, đàng đúm xa hoa thị thành,
Chẳng bao lâu sạch sành sanh
Không đồng dính túi, vắng tanh bạn bè, *
Xảy cơn đói kém kéo về
Tiền bạc không có, làm thuê cho người,
Chăn heo kể cũng tệ tồi
Đói ăn vỏ đậu, chủ thời không cho,
Nghĩ suy tỉnh ngộ dày vò
Nhà cha đầy tớ không lo ăn gì,
Ta đây chết đói như ri
Ta sẽ đứng dậy mà đi về nhà,
Nó liền quay về nhà cha
Khi cha thấy nó đằng xa, ông mừng,
Chạy ra ôm cổ mà hun
Lòng nó cảm động đến run cả người,
Con đặng tội cha, tội Trời
Đối con như tớ được rồi, chi hơn,
Nhưng cha cho nổi nhạc đờn
Lấy đồ tốt nhứt mặc con trai mình,

2

Đeo nhẫn, mang giày đẹp xinh
Bắt bò con mập linh đình mừng vui,
Con ta tưởng đã chết vùi
Mà nay lại sống ta thời vui sao,
Con ta tưởng mất nơi nao
Mà nay lại thấy vui nào hơn đâu!…

Tình cha dưới đất mặc dầu
Chỉ là hữu hạn, nhưng đầy quý trân,
Tình Cha trên trời tuyệt trần
Yêu ta mãi mãi vô ngần đấy thôi 1
Tình cha dưới đất một đời
Tình Cha thiên thượng đời đời muôn thu.
Tháng 6/ 2024!
Bình Tú Ngọc

* Người Việt có câu Ca Dao:
“Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai”
1 Giê-rê-mi 31: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *