Tổng Hợp Bài Giảng Của Ms Huỳnh Quốc Khánh 01

Share

×

Tổng Hợp Bài Giảng Của Ms Huỳnh Quốc Khánh 01

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *