Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day-—Psalm 79:9

Verse of the Day for Tuesday, May 21, 2019 [ Previous Devotionals ]   Help us, O God our Savior, for the glory of your name; deliver us and forgive our sins for your name’s sake. —Psalm 79:9 Thoughts on Today’s Verse… I am sure at times that God gets disgusted with our …

Read More »

Chạy Thi Với Ngựa–Giê-rê-mi 12:1-6

Chạy Thi Với Ngựa Giê-rê-mi 12:1-6 Câu gốc: “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (câu 5). Câu …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/5: KHÔNG CHỈ LÀ CẢM XÚC

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/5:KHÔNG CHỈ LÀ CẢM XÚC https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190520-TNHN-KHONG-CHI-LA-CAM-XUC.mp3 Trong hành trình theo Chúa, nhiều người có những kinh nghiệm phước hạnh, có những cảm xúc ngọt ngào, đặc biệt là trong những giờ thờ phượng Chúa hết lòng. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng giữ được những …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 1:4-5

Verse of the Day for Monday, May 20, 2019 [ Previous Devotionals ]   In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. —Philippians 1:4-5 Thoughts on Today’s Verse… Paul prayed with joy because the Philippians …

Read More »

Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa–Gióp 34:1-4

Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa Gióp 34:1-4 Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/5:BÁNH MÌ HAY BÁNH TỪ TRỜI

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/5:BÁNH MÌ HAY BÁNH TỪ TRỜI https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190519-TNHN-BANH-MI-HAY-BANH-TU-TROI.mp3 Rất nhiều người đi theo Chúa vì mong muốn được giải quyết những nhu cầu của họ, vì muốn được kinh nghiệm những phước hạnh và muốn có một cuộc sống dễ chịu, thoải mái. Nhưng liệu rằng đó …

Read More »

Verse of the Day—1 Thessalonians 1:8

Verse of the Day for Sunday, May 19, 2019 [ Previous Devotionals ]   The Lord’s message rang out from you not only in Macedonia and Achaia — your faith in God has become known everywhere. —1 Thessalonians 1:8 Thoughts on Today’s Verse… What kind of reputation does your church have? What is …

Read More »