Sống Với Thánh Kinh

Bầu Không Khí Khích Lệ-Atmosphere of Encouragement(Anh & Việt) ngày 17/2/2019 – Link from ODB

Bầu Không Khí Khích Lệ-Atmosphere of Encouragement  (Anh & Việt) ngày 17/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—1 Peter 5:6-7

Verse of the Day for Sunday, February 17, 2019 [ Previous Devotionals ]   Humble yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you. —1 Peter 5:6-7 Thoughts on Today’s Verse… In a universe so incomparably …

Read More »

Đối Diện Với Khó khăn –Ê-xơ-tê 4:1-3

Đối Diện Với Khó khăn Ê-xơ-tê 4:1-3   Câu gốc: “Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách đắng cay” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Sau …

Read More »

TẠI SAO PHẢI ĐỔ HUYẾT? | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/02

Read More »

Hành Động Nhân Từ-Acts of Kindness (Anh & Việt) ngày 16/2/2019 – Link from ODB

Hành Động Nhân Từ-Acts of Kindness  (Anh & Việt) ngày 16/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Galatians 6:6

Verse of the Day for Saturday, February 16, 2019 [ Previous Devotionals ]   Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. —Galatians 6:6 Thoughts on Today’s Verse… Yes, there are those who take advantage of God’s flock and misuse God’s money. This is tragic because …

Read More »

Mục sư Nguyễn Hữu Bình “Để Một Năm Mới Ý Nghĩa “

Read More »

Kế Hoạch Của Kẻ Thù –Ê-xơ-tê 3:12-15

Kế Hoạch Của Kẻ Thù Ê-xơ-tê 3:12-15   Câu gốc: “Rồi họ gửi các thư bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng dạy biểu rằng nhằm ngày mười ba tháng mười hai, tức là tháng A-đa, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy …

Read More »

SAO NGÀI LÌA BỎ CON? | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/02

Read More »

Chìm Ngập Trong Ân Điển-Sinking into Grace(Anh & Việt) ngày 15/2/2019 – Link from ODB

Chìm Ngập Trong Ân Điển-Sinking into Grace (Anh & Việt) ngày 15/2/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »